ถ้าต้องการทำเรื่องขออยู่ต่อในประเทศ ภรรยาของผมเป็นคนไทย มีลูกด้วยกัน 1 คน ผมภรรยาและลูกค้เองไปดำเน


ถ้าต้องการทำเรื่องขออยู่ต่อในประเทศ ภรรยาของผมเป็นคนไทย มีลูกด้วยกัน 1  คน  ผมภรรยาและลูกค้เองไปดำเนินการเองใช่ไหมครับ  สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปแทนได้ไหมครับPost by MIX :: Date 2019-04-22 12:22:05


[1]

Opinion No. 1 (4168561)

ผู้ยื่นคำขอและบุตร/ภรรยา/สามีผู้มีสัญชาติไทย ต้องมาติดต่อด้วยตนเอง เพื่อมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ครับ

 

By Admin Answer by WebmasterDate 2019-04-22 12:26:17[1]


Opinion
Opinion *
By  *
E-Mail 
Don't Display E-mail