ถ้าบริษัทย้ายสถานประกอบการต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าหรือเปล่าครับ ถ้าต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบจะต้อ


ถ้าบริษัทย้ายสถานประกอบการต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าหรือเปล่าครับ ถ้าต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบจะต้องแจ้งล่วงหน้ากี่วันครับPost by visut :: Date 2019-04-24 09:09:27


[1]

Opinion No. 1 (4168888)

 ค่ทกฏหทายแล้วต้้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าก่อนย้าย 30 ;วัน ครับ

By Admin Answer by WebmasterDate 2019-04-24 09:13:28[1]


Opinion
Opinion *
By  *
E-Mail 
Don't Display E-mail