ReadyPlanet.com


อยากราบว่าตอนนี้ การจ้างงานคนต่างด้าวประเทศพม่า มีการจ้างงาตามข้อตกลง MOU หรือไม่ครับ


อยากราบว่าตอนนี้ การจ้างงานคนต่างด้าวประเทศพม่า มีการจ้างงาตามข้อตกลง MOU  หรือไม่ครับPost by vuthaichai :: Date 2019-05-23 10:26:39


[1]

Opinion No. 1 (4172726)

ยังไม่มีครับ  ปัจจุบันปรเทศไทยมีการทำข้อตกลงการจ้างงานคนต่างด้าว( MOU )กับ 2 ประเทศเท่านั้นครับ คือ ลาว กับกัมพูชา

 

By Admin Answer by WebmasterDate 2019-05-23 10:32:46[1]


Opinion
Opinion *
By  *
E-Mail 
Don't Display E-mail