ReadyPlanet.com


ขึ้นทะเบียนนายจ้างทำอย่างไร


 ขึ้นทะเบียนนายจ้างทำอย่างไรผู้ตั้งกระทู้ ดำ :: วันที่ลงประกาศ 2010-09-24 21:17:42


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3251940)

  สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อขึ้นทะเบียนนายจ้างกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา คือ
                      1.สามารถคัดรายชื่อผู้สมัครงานได้ 2 วิธี คือ
                                 - แฟ้มประวัติผู้สมัครงานที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา โดยเมื่อนายจ้างได้มาขึ้นทะเบียนกับทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาแล้ว สำนักงานฯจะออกบัตรนายจ้างให้ เพื่อใช้ในการติดต่อคัดรายชื่อ ครั้งต่อไป ซึ่งในบัตรนายจ้างสามารถระบุผู้มีสิทธิมาคัดรายชื่อได้ 3 คน
                                 - ฐานข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา โดยเมื่อนายจ้างได้มาขึ้นทะเบียนกับทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาแล้ว สำนักงานฯจะกำหนด ผู้ใช้งานและรหัสผ่านให้ เพื่อใช้ในการคัดรายชื่อ ผู้ลงทะเบียนสมัครงานไว้ในเว็บไซต์
                      2.แจ้งตำแหน่งงานว่างได้ทางเว็บไซต์สำนักงานฯหรือส่งโทรสารมายังสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา

              เอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนนายจ้าง
              1.ใบลงทะเบียนการแจ้งตำแหน่งงานว่างและคัดรายชื่อผู้สมัครงาน         
 
             2.แนบหลักฐานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
                 กรณีบุคคลธรรมดา
                
 - บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา
                 - สำเนาทะเบียนบ้าน
                 - หนังสือมอบอำนาจ(กรณีที่นายจ้างไม่สามารถมาขึ้นทะเบียนเองได้)            
                 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

                
 กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบกิจการ
                 
- บัตรประจำตัวประชาชพร้อมสำเนา
                 - สำเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์ของกระทรวงพาณิชย์
                 - หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่นายจ้างไม่สามารถมาขึ้นทะเบียนเองได้)
                 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

                 
กรณีนิติบุคคล
                
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์
                 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
                 - หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่นายจ้างไม่สามารถมาขึ้นทะเบียนเองได้)
                 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

     * หมายเหต นำเอกสารดังกล่าว มายื่นที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา เพื่อรับบัตรนายจ้าง และรหัสผ่าน(ใช้สำหรับเว็บไซต์) 
 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทีมงานกฎหมาย 081 928 0163 วันที่ตอบ 2010-09-24 21:18:24


ความคิดเห็นที่ 2 (3294740)

อยากสมัครครับ ผมเป็นผู้บริหารหน่วยบริษัทเอไอเอ ต้องการบุคคลภายนอกสมัครเข้าเป็นนักขายมืออาชีพและบริการลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิต ให้อนาคต สร้างฝันเป็นจริงได้

ผู้แสดงความคิดเห็น ติดต่อทางemailและมีค่าใช้จ่ายหรือเปล่าครับ วันที่ตอบ 2011-05-19 11:40:20[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved. ติดต่อ WEBMASTER WWW.SIAMLEGALONLINE.COM TEL.084 6078980, EMAIL.maisuk1976@gmail.com