ReadyPlanet.com


Payment

 วิธีการชำระค่าบริการ

โอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี นายสมสรร  หมายสุข

-----------------------------------------------------------------------------
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
 สาขาไอทีสแควร์  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่  202-232264-2

ธนาคาร กสิกรไทย สาขาไอทีสแควร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่  762-221384-7

-----------------------------------------------------------------------------